Technické oddělení

Technické oddělení Českého svazu Taekwon‑Do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

  • Koordinuje a řídí vzdělávání svazových trenérů, vystavuje národní licence trenérů.
  • Pořádá mezinárodní a národní technické semináře, koordinuje regionální a oddílové technické semináře.
  • Pořádá mezinárodní instruktorské kurzy a další specializované netechnické semináře.
  • Pořádá zkoušky na technické stupně dan, koordinuje zkoušky na technické stupně kup.
  • Zajištuje komunikaci svazu s ústředím ITF.
  • Rozhoduje o udělení Záštity svazu akcím vzdělávacího charakteru, které pořádají sdružené subjekty svazu.
Činnost oddělení se řídí především směrnicemi č. 2, č. 3 a č. 4.


Společný kontakt:
Ing. Pařík Petr, Ph.D.
Kerberos Praha
5. dan
vedoucí Technického oddělení
 
Ing. Koziarová Jana
Karviná
4. dan
člen Technického oddělení
Adamojurka Zdeněk
Ohdokwan Kožlany
4. dan
člen Technického oddělení

V případě zájmu žádáme vedoucí sdružených subjektů, aby nás včas kontaktovali.

  • Specializační (odborný) test nebo zkoušku z vedení tréninku na 2. trenérskou třídu je možné absolvovat v rámci některé svazové akce (seminář, soutěž, apod.). Přihlášky zasílejte e-mailem Technickému oddělení.
  • Školení trenérů na 2. trenérskou třídu je možné absolvovat na FTVS UK (únor a září) nebo VOŠ ČUS (termíny viz svazový kalendář). Přihlášky zasílejte e-mailem Technickému oddělení.
  • Trenérskou školu na 1. trenérskou třídu je možné absolvovat na FTVS UK. Předtím, než nás kontaktujete, si prostudujte informace FTVS UK. Přihlášky zasílejte e-mailem Technickému oddělení.

Technické stupně kup

Žádost o provedení zkoušek na technické stupně kup
01.12.2018 nové
Záznam o zkouškách na technické stupně kup
13.09.2017 
Záznam o zkouškách na technické stupně kup
13.09.2017 
Protokol o zkouškách na technické stupně kup
10.08.2009 
Protokol o zkouškách na technické stupně kup
10.08.2009 

Technické stupně dan

Žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan
01.12.2018 nové
Žádost ITF o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky)
07.03.2018 
Žádost ITF o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky – VZOR)
01.10.2018 nové
Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (česky – VZOR)
01.10.2018 nové
Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (anglicky – VZOR)
01.10.2018 nové
Sazebník poplatků za zkoušky na technické stupně dan
Kalkulačka poplatků za danové zkoušky
Protokol o zkouškách na technické stupně dan
10.08.2009 
Protokol o zkouškách na technické stupně dan
10.08.2009 

Instruktoři a asistenti instruktora

Informace o trenérské škole – licence A
Informace o školení trenérů, odborném testu a zkoušce z vedení tréninku – licence B
Žádost o udělení 4. trenérské třídy
13.09.2017 
Žádost o udělení 4. trenérské třídy
13.09.2017 
Žádost o vystavení licence trenéra – 1. až 3. trenérská třída
01.12.2018 nové
Žádost ITF o vystavení licence mezinárodního instruktora (anglicky)
07.03.2018 

Semináře, kurzy a školení

Žádost o regionální nebo oddílový seminář
01.12.2018 nové
Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se záštitou svazu
01.01.2018 
Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se záštitou svazu
01.01.2018 
Žádost o Záštitu svazu na nesvazový seminář, kurz nebo školení kontaktujte Technické oddělení