Formuláře a informace pro členy svazu

V případě dotazů prosíme kontaktujte příslušné oddělení svazu.

Členství

Hromadná přihláška nových členů
14.02.2019 
Přihláška člena svazu (evidenční karta)
14.01.2011 
Žádost o vystavení mezinárodního členského průkazu (ITF Booklet) kontaktujte Sekretariát
Žádost o registraci subjektu v ITF (Plaketa ITF) kontaktujte Sekretariát

Pojištění

Informace o úrazovém pojištění členů a nahlášení pojistné události
04.02.2019 
Informace o pojištění odpovědnosti trenérů a nahlášení pojistné události
01.01.2017 

Ostatní

Pokyny k platbám pro sdružené subjekty
11.06.2012 
Seznam členů STM
07.09.2010 

Soutěže

Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky do 18 let
06.09.2010 
Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky nad 18 let
06.09.2010 
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
16.04.2014 
Záznam o hostování
06.09.2010 
Žádost o příspěvek na dopravu
06.09.2010 
Žádost o Záštitu svazu na nesvazovou soutěž kontaktujte Soutěžní oddělení

Rozhodčí

Žádost o vystavení národní licence rozhodčího kontaktujte Oddělení rozhodčích
Žádost o vystavení mezinárodní licence rozhodčího (anglicky)
07.03.2018 

Technické stupně kup

Žádost o provedení zkoušek na technické stupně kup
01.12.2018 
Záznam o zkouškách na technické stupně kup
13.09.2017 
Záznam o zkouškách na technické stupně kup
13.09.2017 
Protokol o zkouškách na technické stupně kup
10.08.2009 
Protokol o zkouškách na technické stupně kup
10.08.2009 

Technické stupně dan

Žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan
01.12.2018 
Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky)
07.03.2018 
Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky – VZOR)
01.10.2018 
Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (česky – VZOR)
01.10.2018 
Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (anglicky – VZOR)
01.10.2018 
Zkrácení čekací doby mezi danovými zkouškami (anglicky)
20.02.2019 
Sazebník poplatků za zkoušky na technické stupně dan
Kalkulačka poplatků za danové zkoušky
Protokol o zkouškách na technické stupně dan
10.08.2009 
Protokol o zkouškách na technické stupně dan
10.08.2009 

Instruktoři a asistenti instruktora

Informace pro zájemce o 2. nebo 1. trenérskou třídu
01.01.2019 
Žádost o udělení 4. trenérské třídy pouze písemně
13.09.2017 
Žádost o udělení 4. trenérské třídy pouze písemně
13.09.2017 
Žádost o vystavení licence trenéra – 1. až 3. trenérská třída
01.12.2018 
Žádost ITF o vystavení licence mezinárodního instruktora (anglicky)
07.03.2018 

Semináře, kurzy a školení

Žádost o technický nebo odborný seminář
01.12.2018 
Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se záštitou svazu
01.01.2018 
Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se záštitou svazu
01.01.2018 
Žádost o zapsání docházky do svazové evidence
09.07.2019 
Žádost o Záštitu svazu na nesvazový seminář, kurz nebo školení kontaktujte Technické oddělení